دستگاه قطعه شوی صنعتی

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: شست و شوی قطعات صنعتی مانند موتور خودرو و قطعات مربوطه

دسته: