کانکس یدک مسافرتی سقف کوتاه با تجهیزات ضروری

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: مسافرت های چند روزه و اسکان کوتاه مدت

دسته: