کانکس یدک و پارکینگ موتورسیکلت

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: حمل موتور های سنگین تا پیست، پارکینگ موتورسیکلت در حیاط یا پیلوت منزل

دسته: