اجاق خورشیدی

سفارش دهنده: جناب مهندس رمضان وحیدی
مورد استفاده: پخت و پز به کمک انرژی خورشیدی