مجموعه چند منظوره آبگرمکن خورشیدی و توربین بادی

سفارش دهنده: جناب مهندس رمضان وحیدی
مورد استفاده: تامین آب گرم و برق توسط انرژی خورشید و باد