پرگار بدون سوزن با خط کش سرخود و نقاله 360 درجه

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: رسم اشکال هندسی در دفاتر فنی مهندسی، دانشجویی، دانش آموزی و

دسته: