دستگاه رسم اشکال هندسی در مقیاس بالا

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: رسم اشکال هندسی در مقیاس باال مناسب جهت استفاده بر روی وایت برد،سطوح فلزی و چوبی، دیوار و سقف بنا ها و

دسته: