دستگاه ثابت تراش مکمل دستگاه تراش

سفارش دهنده: جناب آقای بیژن یادگار
مورد استفاده: ثابت تراشی سیلندر و سرسیلندر خودرو های سبک و سنگین

دسته: